Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
Niveliri
Teodoliti
Građevinski Laseri
Leica iCON
Automatizacija mašina
DISTO Laserski Daljinomeri
Lokatori podzemnih instalacija
Originalni pribor


HomeProizvodi

Proizvodi
Pregled Leica Geosystems proizvoda

Leica Geosystems je lider u razvoju, proizvodnji i distribuciji proizvoda , sistema i softvera za prikupljanje, vizuelizaciju i procesiranje 3D prostornih podataka.

 Izaberite željenu opciju

Totalne stanice
 Merenja nikada do sada nisu bila jednostavnija kao sa Leica Geosystems totalnim stanicama. TPS Serije omogućavaju početnicima i profesionalcima da posao urade brzo i efikasno.

Niveliri
 Leica digitalni i optički niveliri su najbolji niveliri na tržištu. Koristite ih u najtežim uslovima ali ćete uvek dobiti pouzdanost i jednostavnost u radu.

Teodoliti
 Leica Geosystems nudi Industrijske & Inženejrske Teodolite sa izuzetnim performansama i maksimumom fleksibilnosti.

Građevinski Laseri
 Bilo da se radi o izgradnji, polaganju cevi, kontroli mašina ili radovima na zidovima ili plafonu, naši laseri su napravljeni za rad u bilo kom okruženju.

Leica iCON
 

Automatizacija mašina
 Leica Geosystems nudi najširi izbor rešenja za automatizaciju građevinskih mašina. Pogledajte naša rešenja

DISTO Laserski Daljinomeri
 Leica DISTO™ - inovativni ručni laser-metri za brzo i lako merenje dužina, površina i kubatura jednim pritiskom dugmeta. Sačuvajte vreme i novac i istaknite Vaš profesionalizam modernim metodama merenja. Našim novim DISTO™ uređajima 6. generacije, možete precizno meriti rastojanja već od 0.05m, pa sve do 200m.

Lokatori podzemnih instalacija
 

Originalni pribor
 Originalni pribor unapređuje rad sa originalnim proizvodima. Projektovan da naporno radi na terenu.


Edukacioni Program - Leica Geosystems
Leica Geosystems nudi sveobuhvatan “Edukacioni program” za Region EMEA (Evropa, Srednji Istok, Afrika & Centralna Azija) koji se sastoji od različitih predefinisanih paketa proizvoda i rešenja koji omogućavaju tehničkim školama, univerzitetima i ostalim edukacionim organizacijama da iskoriste benefite najnovijih mernih tehnologija.
Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.