Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
Niveliri
Teodoliti
Građevinski Laseri
Leica iCON
Automatizacija mašina
DISTO Laserski Daljinomeri
Leica 3D Disto
Leica DISTO™ S910
Leica DISTO™ D810 touch
Leica DISTO™ D510
Leica DISTO™ X310
Leica DISTO™ D210
Leica DISTO™ D110
Leica DISTO™ D8
Leica DISTO™ D3a BT
Leica DISTO™ DXT
Leica DISTO™ A8
Leica DISTO™ Aplikacije
Lokatori podzemnih instalacija
Originalni pribor


HomeProizvodiDISTO Laserski DaljinomeriLeica DISTO™ X310

Leica DISTO™ X310
Robusnost i multifunkcionalnost!


NOVO! Novi Leica DISTO™ X310 je jedini laserski daljinomer koji zadovoljava IP65 standard (otpornost na vlagu i prašinu), a otporan je i na padove sa 2 metra visine. Zahvaljujući integriranom senzoru nagiba može indirektno meriti daljine i visine vrlo precizno.
Leica DISTO™ X310 – garantuje pouzdana merenja, čak i u teškim uslovima.

IP65 otpornost na vodu/prašinu
360° senzor nagiba
Smart Horizontal Mode™
Treking po visini
Power Range Technology™
Osvetljeni 4-redni ekran
Automatski multifunkcionalni završetak

ISO Standard 16331-1 – Standard za laserske daljinomere
Domet i tačnost laserskog daljinomera zavisi od svetlosnih uslova i reflektivnosti merne tačke. Za Leica Geosystems je važno da instrument može raditi u svakodnevnim uslovima na gradilištu, a ne samo u laboratorijskim uslovima. Upravo zato je , u saradnji sa spoljnim stručnjacima, kompanija razvila standard po kojem se laserski daljinomeri mogu testirati i upoređivati.

Robusno kućište
Osetljivi merni elementi su zaštićeni čvrstim gumenim delovima. Dokazana je otpornost na padove sa 2 metra visine i upravo zbog toga je Leica DISTO™ X310 posebno otporan.
Klasa zaštite IP65
Kućište i tastatura su posebno zapečaćeni kako ne bi ušla voda ili prašina, može se čak i prati pod mlazom vode.
Senzor nagiba 360°
Zahvaljujući kombinaciji merenja dužine i nagiba vrlo precizno i jednostavno možete odrediti horizontalnu dužinu - čak i preko prepreke. Pomoću senzora nagiba takođe možete odrediti indirektne visine.
Smart Horizontal Mode™
Ako vas prepreke sprečavaju u direktnom merenju, možete koristiti Smart Horizontal Mode™ kako biste jednostavno i precizno odredili horizontalnu dužinu.
 
Tehničke karakteristike
Tipična tačnost merenja ∓ 1 mm
Merni opseg do 80 m
Merne jedinice
0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0′00′′ 1/32, 0.0 in, 0 in 1/32
Power Range Technology™
Udaljenost u  m
Ø laserske tačke u mm
10, 50, 100 m
6, 30, 60 mm
Klasa zaštite
IP65 – otpornost na vodu / prašinu
Broj merenja sa setom baterija
do 5000
Baterije Tip AAA 2 × 1,5 V
Dimenzije 122 × 55 × 31 mm
Težina sa baterijama
155 g

Funkcije:
Min/max funkcija
Neprekidno merenje
Funkcija obeležavanja
Sabiranje/oduzimanje
Površina/zapremina
Painter funkcija
Pitagora 3 tačke, delimična visina
Smart Horizontal Mode™
Treking po visini
Memorija 20 poslednjih vrednosti
Osvetljenje ekrana
Multifunkcionalni završetak sa automatskim prepoznavanjem


Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.