Mapa sajta | Mailing lista | Prijava na sistem
Proizvodi
Totalne stanice
Niveliri
Teodoliti
Građevinski Laseri
Leica iCON
Automatizacija mašina
DISTO Laserski Daljinomeri
Leica 3D Disto
Leica DISTO™ S910
Leica DISTO™ D810 touch
Leica DISTO™ D510
Leica DISTO™ X310
Leica DISTO™ D210
Leica DISTO™ D110
Leica DISTO™ D8
Leica DISTO™ D3a BT
Leica DISTO™ DXT
Leica DISTO™ A8
Leica DISTO™ Aplikacije
Lokatori podzemnih instalacija
Originalni pribor


HomeProizvodiDISTO Laserski DaljinomeriLeica DISTO™ Aplikacije

Leica DISTO™ Aplikacije


Kreirajte skice, dodajte dimenzije na fotografiju i transferišite podatake. Pronađite pravu aplikaciju ovde!

 

Leica DISTO™ sketch
 
  Sa ovom aplikacijom, jednostavna nacrtajte skicu objekata na mreži i dodajte izmerene vrednosti na crtež. Pored toga merenjima se može dodati fotografija. Ukoliko merite i prenosite podatke sa Leica DISTO™ ubrzavate vaš proces rada.
 
 

Odgovara za Leica DISTO™ D8, D3a BT, A6

Za uređaje sa Android V4.0

     
 
   
 

Odgovara za Leica DISTO™ D510

Za uređaje sa iOS i Bluetooth® 4.0

     
 


Leica DISTO™ transfer
 
  Ova aplikacija uspostavlja vezu sa vašim Leica DISTO™. Možete direktno da prenosite podatke sa vašeg Leica DISTO™ u Excel fajl za dalju obradu. Takođe možete započeti merenje sa vašim Android uređajem i / ili proslediti rezultate sa Leica DISTO™ u klipbord. Ovi rezultati se mogu lako ubaciti u bilo koju Android aplikaciju.
 
 

Odgovara za Leica DISTO™ D8, D3a BT, A6

Za uređaje sa Android od V2.3.3

     
 


Leica obezbeđuje rešenja i sisteme za pozicioniranje, premer, mapiranje, navigaciju, metrologiju (industrijska merenja), vođenje mašina, katastar, građevinarstvo, fotogrametriju, rudarstvo i inženjerstvo, procesiranje slika za daljinsku detekciju, metrologiju, i ostale geodetske i merne aplikacije. Merni sistemi uključuju visokoprecizne GPS, total stanice, teodolite, nivelire, GIS, softvere, aero kamere, ručne merne uređaje (DISTO™ daljinomere) i 3D lasersko skeniranje.
 
Copyright © 2005 - 2015 Geokom d.o.o.